logo
Nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele:

 • Małgorzata Wiśniewska-Szaroleta – dyrektor
 • Hanna Pokorska – wicedyrektor – plastyka, zajęcia artystyczne
 • Karolina Cieślak - wychowawca klasy III gim. - matematyka, fizyka, zajęcia techniczne, zajęcia socjoterapeutyczne 
 • Magdalena Chojnacka – wychowawca świetlicy
 • Katarzyna Czarnecka – muzyka
 • Katarzyna Doga – religia
 • Bartosz Gibasiewicz – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Karolina Jasińska-Kubiak – wychowawca klasy IV B – przyroda, geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteka
 • Mirosława Karalus-Czerniak – wychowawca klasy I B – edukacja wczesnoszkolna
 • Julita Kulińska - wychowawca klasy 0 A
 • Maria Lecher – technika, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
 • Monika Majchrzak - język angielski
 • Hanna Mazela - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Magdalena Michalak – wychowawca klasy IV A - język angielski
 • Piotr Mowlik – wychowanie fizyczne
 • Bogumiła Nawrocka – wychowawca klasy III – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Ostojska-Szymańska - język polski
 • Hanna Owoc-Kulczyńska - wychowawca klasy VII - język niemiecki, historia, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie
 • Iwona Pawlicka – wychowawca klasy I A – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • ks.Ireneusz Rachwalski – religia
 • Krzysztof Ratajczyk – wychowawca świetlicy
 • Urszula Rodak – wychowawca klasy II – edukacja wczesnoszkolna, pedagog
 • Monika Szał - logopeda
 • Agnieszka Joanna Springer - język angielski
 • Anna Elżbieta Szymańska - wychowawca klasy 0 B
 • Genowefa Szymańska - chemia
 • Elżbieta Tatarkiewicz – wychowawca klas V A i VI – matematyka, przyroda
 • Anna Maria Wittenbeck – doradztwo zawodowe
 • Małgorzata Zalewska – wychowawca klas V B i VIII - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • Michalina Zielińska-Lis – psycholog

Pozostali pracownicy:

 • Krystyna Chmiel – pracownik gospodarczy
 • Romana Gamalczyk - księgowa, sekretarka
 • Jarosław Kaczmarek – woźny
 • Jolanta Kind – pracownik gospodarczy
 • Ewa Kordylasińska - pracownik gospodarczy
 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna