logo
Rada Rodziców

Apel o aktywne włączenie się do programu

"Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły"

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000268115 – środków w wysokości 1% Państwa  podatku dochodowego.

Rozpropagowując tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Jak przekazać 1% podatku?

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2015 (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39 – poz. Cel szczegółowy 

RR Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich”.                                                

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich

Przewodniczący Rady 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronie internetowej: http://www.rodziceszkole.edu.pl

                   

Szanowni Państwo

Witamy na stronie internetowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Siekierkach Wielkich.

Mamy nadzieję, że jej funkcjonowanie usprawni proces komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, szkołą i rodzicami dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Rodziców, gdyż działania przez nas podejmowane dotyczą Naszych dzieci. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować ambitne cele.

Na stronie chcemy publikować wszelkie ważne informacje związane ze szkołą i naszymi dziećmi. Chcemy przedstawiać nasze plany i poruszać sprawy, o których tak często mówimy na zebraniach klasowych.

Można się z nami kontaktować e-mail rodzice.siekierki@wp.pl, jesteśmy też na Facebooku Rada Rodziców Siekierki

  

 

kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna