logo
Rekrutacja 2020/2021

     Rekrutacja dotyczy dzieci przyjmowanych w roku szkolnym 2020/2021 do Oddziału Przedszkolnego, klasy I Szkoły Podstawowej  oraz dzieci nowych zgłaszanych do wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siekierkach Wielkich.

     Do Szkoły Podstawowej są przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły, tj. w Skiekierkach Wielkich oraz Siekierkach Małych na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do szkoły".

     W zakładkach "Oddział Przedszkolny" i "Szkoła Podstawowa" znajdujują się- Karty zgłoszenia dziecka do szkoły" oraz "Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu" w formie plików pdf.

     Do poniższego formularza należy dołączyć "Akt urodzenia dziecka" lub jego  odpis do wglądu celem weryfikacji danych dziecka.

kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna