logo
Rekrutacja 2017/2018

     Rekrutacja dotyczy dzieci przyjmowanych w roku szkolnym 2017/2018 do Oddziału Przedszkolnego, klasy I Szkoły Podstawowej oraz klasy I Gimnazjum oraz dzieci nowych zgłaszanych do wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siekierkach Wielkich.

     Do Zespołu Szkół "z urzędu" są przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkoły, tj. w Skiekierkach Wielkich oraz Siekierkach Małych na podstawie "Karty zgłoszenia dziecka do szkoły".

     Rodzice dzieci już uczęszczających do Zespołu Szkół (oddziału przedszkolnego oraz klasy VI SP) będą mieli możliwość wypełnienia "Karty zgłoszenia dziecka do szkoły" lub "Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły" podczas zebrań dla rodziców, które odbędą się w dniu 25 marca 2015 roku. 

     W zakładkach "Oddział Przedszkolny", "Szkoła Podstawowa" oraz "Gimnazjum" znajdują się "Karty zgłoszenia dziecka do szkoły" oraz "Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu" w formie plików pdf.

     Do poniższego formularza należy dołączyć "Akt urodzenia dziecka" lub jego  odpis do wglądu celem weryfikacji danych dziecka.

kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna