logo
Pasowanie na Ucznia

Dnia 3 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich  odbyło się pasowanie na ucznia.

Uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, by towarzyszyć swoim młodszym kolegom podczas ślubowania  młodszych koleżanek i kolegów.

Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku, dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Po występie przystępują do zdania egzaminu przed zaproszonymi gośćmi. Po zdaniu egzaminu w symboliczny sposób poprzez przysięgę i pasowanie ołówkiem, są przyjęte w poczet uczniów swojej szkoły. Stają się członkami społeczności szkolnej, czyli nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami tej szkoły. Fakt obecności rodziców, uczniów klas starszych i ich wychowawców dodaje dodatkowej wagi tej uroczystości.

Przed szerokim gronem publiczności pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą i sprawnością fizyczną .

Ślubowanie klas pierwszych było dla Szkoły bardzo ważną uroczystością, ponieważ po raz pierwszy zaangażowany został poczet sztandarowy.

Z wyciągniętymi ku sztandarze rękoma dzieci przyrzekały, że będą dbać o dobre imię swojej szkoły, wykorzystają swój czas na naukę, będą szanować wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i koleżeństwo, będą pilnować porządku i czystości w szkole i na boisku,  będą dbać o sprzęt szkolny  i będą starać się o uzyskiwanie dobrych ocen.

Następnie wręczono uczniom dyplomy  i zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek.

 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna