logo
PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIACH WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIACH WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 30.04, 02.05 oraz 04.05.2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich prosi Rodziców zainteresowanych uruchomieniem opieki świetlicowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, najbliższe terminy to: 30.04, 02.05 03.oraz 04.05 2018 o wypełnienie poniższej deklaracji i dostarczenie wypełnionej do szkoły w terminie nieprzekraczalnym, do piątku 27.04.2018 roku, po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe. PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ................................................... (imię i nazwisko ucznia) uczniowi kl. ........................... w dniu.................................. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do szkoły o godzinie ................... i odebrania o godzinie......... Siekierki dn............................. ....................................................... podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna