logo
PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich prosi Rodziców zainteresowanych uruchomieniem opieki świetlicowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, najbliższe terminy to 23.XII, 27.XII, 28. XII, 29.XII, 30.XII.2016 o wypełnienie poniższej deklaracji ( dzieci dostaną deklaracje od wychowawców) i dostarczenie wypełnionych do szkoły w terminie nieprzekraczalnym do poniedziałku 19.XI 2016 roku, po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe.

 

PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ................................................... (imię i nazwisko ucznia) uczniowi kl. ........................... w dniu.................................. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do szkoły o godzinie ................... i odebrania o godzinie......... Siekierki dn............................. ....................................................... podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna