logo
PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 13.04 ,14.04, 18.04 2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich prosi Rodziców zainteresowanych uruchomieniem opieki świetlicowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, najbliższe terminy to 13.04, 14.04 i 18.04.2017 o wypełnienie poniższej deklaracji ( dzieci dostaną deklaracje od wychowawców) i dostarczenie wypełnionych do szkoły w terminie nieprzekraczalnym do piątku 7.04.2017 roku, po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe. PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ................................................... (imię i nazwisko ucznia) uczniowi kl. ........................... w dniu.................................. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do szkoły o godzinie ................... i odebrania o godzinie......... Siekierki dn............................. ....................................................... podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna