logo
PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIACH  WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  27,28,29 XII 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich prosi Rodziców zainteresowanych uruchomieniem opieki świetlicowej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, najbliższe terminy to 27,28,29 XII 2017 o wypełnienie poniższej deklaracji i dostarczenie wypełnionych do szkoły w terminie nieprzekraczalnym do środy 22.XII.2017 roku, po tym terminie nie będzie możliwości zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe.

 

PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ................................................... (imię i nazwisko ucznia) uczniowi kl. ........................... w dniu.................................. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka do szkoły o godzinie ................... i odebrania o godzinie......... Siekierki dn............................. ....................................................... podpis rodzica/prawnego opiekuna

http://www.zssiekierki.pl/public/files2/Files/ula4/2017/70prosba_o_opieke_nad_dzieckiem_w_dniu_wolnym_od_zajec_dydaktycznych.pdf

 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna