logo
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Dziś po uroczystej Mszy Świętej, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska-Szaroleta powitała wszystkich gości. Dobrym słowem na nadchodzący rok szkolny wsparli Uczniów ks. Ireneusz Rachwalski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Kowalska i Sołtys Adam Szyszka. Po krótkim występie artystycznym Uczniówie wraz z nauczycielami poszli do swoich klas.
 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna