logo
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Dziś świętowaliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pożegnaliśmy upalne wakacje, zostawiając w pamięci wspomnienia z wypoczynku. Oprócz corocznego apelu i garści bieżących informacji, przypomnieliśmy o osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny Światowej. Pamięć o tych, którzy poświęcali największe wartości w sprawie dobra ojczyzny, przyczynili się do dziś nam obecnego poczucia bezpieczeństwa, jest wyrazem złożenia hołdu. Uczestniczyliśmy także w przekazaniu sprawowania funkcji dyrektora. Od dziś dyrektorem Szkoły w Siekierkach jest Pani Małgorzata Gronowska, a wicedyrektorem Pani Katarzyna Wątor. W tej uroczystej chwili towarzyszyli nam Uczniowie z Rodzicami, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły oraz przedstawiciele władz lokalnych na czele z Wiceburmistrzem – Panem Waldemarem Biskupskim. Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Spotykamy się już jutro na zajęciach lekcyjnych. Wróćmy do szkoły pełni zapału i chęci do poznawania nowych rzeczy.
 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna