logo
Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich .

Dnia 27 października w Szkole Podstawowej im. Pauliny i Augusta Wilkońskich odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Dotychczas funkcjonował poczet flagowy. Poprzedzała ją Msza Święta o godzinie 1000.W  kościele Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska-Szaroleta w imieniu Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły prosiła o poświęcenie sztandaru.

W szkole Pani Dyrektor powitała liczne grono gości. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz na czele z Panem Burmistrzem Szymonem Matyskiem, ministrowie, senatorowie, dyrektorowie pobliskich szkół, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Kowalska oraz Uczniowie i ich Rodzice.

Po wprowadzeniu sztandaru  Pani Dyrektor Hanna Pokorska przedstawiła historię Szkoły i ideę nadania sztandaru. Następnie przybito gwoździe na drzewcu sztandaru. Dokonali tego przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich, zaproszeni goście i sponsorzy.

W skład Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Pauliny i Augusta

Wilkońskich weszli:

Chorąży – Michał Kubiak

Asysta – Urszula Buczak i Oliwia Kulczyńska.

Odśpiewano również hymn Szkoły.

 

Po uroczystym ślubowaniu Uczniów zaprezentowano część artystyczną, której zaprezentowano sylwetki patronów Szkoły: Pauliny i Augusta Wilkońskich.

 

Przedstawiciele Szkoły składają szczególne podziękowania:

 

- Aptece Lawendowej  - Siekierki Wielkie
- Państwu Banasiakom
- Państwu Bartochom
- Państwu Buczakom
- Państwu Gronowskim
- Państwu Grygier
- Parafii w Siekierkach Wielkich
- Skleowi Franciszka Kubackiego
- Państwu Pawlakom
- Radzie Rodziców przy SP w Siekierkach Wielkich
- Zakładzie fotograficznemu - Marek Rodak
- Pani Katarzynie Sokołowskiej- Macowicz
- Firmie Torkret
- Państwu Wituła
- Państwu Zwalińskim
- Sklepowi Dariusza Żołędowskiego,
- Państwu Ewie i Bartłomiejowi Paprockim

 
kreacja i programowanie
PCKompleks ITArts
strona glowna